Quicktest 15% rabatt på sköldkörteltest

sköldkörteltest

Categories :

Quicktest rabattkod: TGPVKW37

Klicka här för att ta del av erbjudandet!

Sköldkörteln är en liten, fjärilsformad körtel belägen vid halsens framsida. Trots sin ringa storlek spelar sköldkörteln en avgörande roll i kroppens ämnesomsättning genom att producera hormoner som reglerar många av kroppens funktioner. När sköldkörteln inte fungerar korrekt kan det leda till en rad hälsoproblem. Ett sköldkörteltest är därför ett viktigt verktyg för att upptäcka och behandla sköldkörtelsjukdomar i ett tidigt skede.

Vad är ett sköldkörteltest?

Ett sköldkörteltest är ett blodprov som mäter nivåerna av sköldkörtelhormoner i blodet. De vanligaste testerna inkluderar:

 • TSH (Tyreoideastimulerande hormon): TSH produceras av hypofysen och reglerar sköldkörtelns produktion av hormoner. Höga nivåer av TSH kan indikera hypotyreos (underaktiv sköldkörtel), medan låga nivåer kan tyda på hypertyreos (överaktiv sköldkörtel).
 • T4 (Tyroxin): Detta är det huvudsakliga hormon som produceras av sköldkörteln. Det finns som total T4 och fritt T4, där fritt T4 är det aktiva hormonet i kroppen.
 • T3 (Trijodtyronin): Ett annat viktigt hormon som sköldkörteln producerar. T3 finns också som total och fritt, med fritt T3 som den aktiva formen.
 • Anti-TPO (Anti-tyreoperoxidasantikroppar): Används för att diagnostisera autoimmuna sjukdomar som Hashimotos sjukdom, där kroppen angriper sin egen sköldkörtel.

  Quicktest rabattkod: TGPVKW37

  Klicka här för att ta del av erbjudandet!

Varför är sköldkörteltest viktigt?

Sköldkörtelhormoner påverkar nästan alla kroppens system, inklusive hjärta, hjärna, muskulatur och matsmältning. Felaktiga nivåer av dessa hormoner kan leda till en rad hälsoproblem:

 • Hypotyreos: Detta innebär en underaktiv sköldkörtel som producerar för lite hormon. Symtom kan inkludera trötthet, viktökning, depression, torr hud och håravfall.
 • Hypertyreos: Detta innebär en överaktiv sköldkörtel som producerar för mycket hormon. Symtom kan inkludera viktminskning, ökad hjärtfrekvens, nervositet och svettningar.
 • Autoimmuna sjukdomar: Sköldkörteltest kan också upptäcka autoimmuna sjukdomar som påverkar sköldkörteln, såsom Hashimotos sjukdom och Graves sjukdom.

När bör du ta ett sköldkörteltest?

Det finns flera tillfällen då ett sköldkörteltest kan vara nödvändigt:

 • Symtom: Om du upplever symtom som tyder på hypo- eller hypertyreos bör du överväga att ta ett test.
 • Familjehistoria: Om du har en familjehistoria av sköldkörtelsjukdomar kan det vara klokt att regelbundet testa dina sköldkörtelvärden.
 • Graviditet: Gravida kvinnor rekommenderas ofta att testa sina sköldkörtelvärden, eftersom sköldkörtelhormoner är viktiga för fostrets utveckling.
 • Medicinsk övervakning: Personer som redan har diagnostiserade sköldkörtelsjukdomar behöver regelbundet testa sina nivåer för att justera medicinering.

Hur går ett sköldkörteltest till?

Sköldkörteltestet är enkelt och innebär att ett blodprov tas från armen. Provet skickas sedan till ett laboratorium för analys. Resultaten kan visa om dina sköldkörtelhormonnivåer är inom normala gränser eller om det finns tecken på en sköldkörtelsjukdom.

Behandling av sköldkörtelsjukdomar

Om testresultaten visar på en sköldkörtelsjukdom finns det olika behandlingsalternativ beroende på typen av sjukdom:

 • Hypotyreos: Behandlas oftast med syntetiska sköldkörtelhormoner som levotyroxin, vilket hjälper till att återställa hormonbalansen.
 • Hypertyreos: Kan behandlas med mediciner som minskar sköldkörtelns hormonproduktion, radioaktivt jod som förstör överaktiv sköldkörtelvävnad, eller kirurgi i vissa fall.
 • Autoimmuna sjukdomar: Behandlingen kan inkludera medicinering och i vissa fall kirurgiska ingrepp för att hantera symtomen och minska inflammation.

Ett sköldkörteltest är en enkel men kraftfull metod för att övervaka din sköldkörtelhälsa. Genom att upptäcka obalanser i sköldkörtelhormoner tidigt kan du få den behandling som behövs för att förebygga allvarliga hälsoproblem. Om du misstänker att du kan ha en sköldkörtelsjukdom, eller om du har en familjehistoria av sådana sjukdomar, bör du överväga att ta ett sköldkörteltest. Din hälsa kan bero på det.

Quicktest rabattkod: TGPVKW37

Klicka här för att ta del av erbjudandet!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *